Zdeněk Sadil: Dodržujte investiční horizont. - SM FinPro

Zdeněk Sadil: Dodržujte investiční horizont.

Zdeněk Sadil: Dodržujte investiční horizont. 🎯⏱

☝️ Dodržením investičního horizontu snížíte riziko své investice.

Investiční horizont je minimální doporučená doba pro daný typ investice v letech.
Pokud jste se rozhodli investovat pravidelně či jednorázově, určete si jasný cíl a s tím souvisí i doba, kdy tohoto cíle dosáhnete – investiční horizont. 🚧🚧
@zdeneksadil | Skvělá rada #6

#SMFinPro #mojeInvestice #SkvelaRada