Radek Sadil: Co jsou to akcie a co dluhopisy? - SM FinPro

Radek Sadil: Co jsou to akcie a co dluhopisy?

Radek Sadil: Co jsou to akcie a co dluhopisy?

🧐💬 Mezi základní druhy cenných papírů patří akcie a dluhopisy. Každý z nich má jinou úlohu. Dělí se podle toho, jaký představují právní závazek, nebo toho kdo je vydal, vůči tomu kdo je vlastní.

@radeksadil | Skvělá rada #11 🎓

💡 Akcie je majetkový cenný papír, který představuje podíl na majetku společnosti. Akcionář (majitel akcie) má právo na řízení společnosti, na podíl na zisku (dividendu) a na podíl na likvidačním zůstatku společnosti.

💡 Dluhopis je dluhový je cenný papír, se kterým je spojené právo jeho majitele požadovat splacení dlužné částky a vyplacení výnosů (kupónů) k určitému datu. Koupí dluhopisu půjčuje majitel dluhopisu (investor) emitentovi peněžní prostředky.

#SMFinPro #mojeInvestice #SkvelaRada