Příklad pravidelného a jednorázového investování - SM FinPro

Příklad pravidelného a jednorázového investování

😁🎪 Ta karanténa nám dává zabrat. Chtěli jsme vytvořit příspěvek především o pravidelném a jednorázovém investování a nakonec nám z toho vzniklo sportovní utkání. 🏆🏐
A jaké je ponaučení? Ani ve sportu a ani při investování neutíkat z boje, když se nedaří, protože se situace může brzy otočit. 📉📈

Skvělá rada #20 | Pravidelné investování je oproti jednorázovému investování mnohem bezpečnější a jednodušší variantou. 🎓

🧮⚖️ Pravidelná investice nepodléhá tak vysoké volatilitě, investor nemusí tolik řešit, kdy přijde krize a také nemusí zainvestovat plnou částku hned na začátku.

Jediné větší riziko, které investor při pravidelné investici podstupuje, je pokud trh při konci pravidelného investování je na nízkých hodnotách a nebo pokud nedodrží investiční horizont. V tomto případě je dobré nechat své peníze zainvestované do doby, dokud trh opět nevzroste. ☝️

💭 Pokud přemýšlíte, která varianta investování bude nejvhodnější právě pro Vás, obraťte se na naše odborníky. 👥👥 #SMFinPro

#WorkSportHaveFun #sportovniutkani #mojeInvestice #SkvelaRada