Nevýhody podílového fondu - SM FinPro

Nevýhody podílového fondu

Nevýhody podílového fondu | Skvělá rada #14 ⚡️👈

♟ Pokud máte zainvestováno v jakémkoliv podílovém fondu, tak jeho ocenění probíhá na každodenní bázi. Pokud trhy rostou, je to velice příjemné. Pokud trhy padají, tak u nezkušených investorů dochází k panice.

♟♟ Majetek nikdy neroste rovně jak dálnice. Trajektorie růstu bohatství obvykle mívá tvar spíše vlnovky, která dlouhodobě směřuje vzhůru.

♟♟♟ Pro příklad i cena Vaší nemovitosti v čase kolísá, ale jelikož si jí každý den neoceňujete, tak ani nevíte, že došlo ke krátkodobému poklesu tržní ceny.

♟♟♟♟ K investování volatilita neboli kolísání cen patří, pokud máte definovaný cíl a investiční horizont, nikdy nedělejte zbrklá rozhodnutí.

#SMFinPro #mojeInvestice #SkvelaRada