Jak funguje podílový fond? - SM FinPro

Jak funguje podílový fond?

👩‍💻 Skvělá rada #12 | Jak funguje podílový fond? 💰💰

👥 Pomocí našeho producenta investiční společnosti Amundi (dříve Pioneer Investments), který zpracoval výstižné a jednoduché video, se můžete podívat, jak funguje podílový fond (video 3 minuty).

🎬🎥 https://www.youtube.com/watch?v=r1MszSnK4N4&t=60s

Slovo „fond“ má v ČR negativní konotace. Kupónová privatizace velmi poškodila vztah Čechů k investování. Klasický podílový fond nebyl v ČR nikdy vytunelován a ani to není možné.

➡️👀 Nahlédněte do světa investic:

Kdo je depozitář? 👤💭 Depozitář je banka, která vede účty fondu a jeho správců. Tato banka dohlíží na to, zda správci (investiční společnost) s penězi podílníků nakládá v souladu se zákonem a statutem fondu.

Kdo je správce fondu? 👤💭 Správce fondu je právnická osoba, jejímž předmětem činnosti je shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti na základě veřejné výzvy za účelem jejich investování do majetku vymezeného Zákonem o kolektivním investování. Z takto shromážděného majetku vytváří a spravuje podílové fondy.

#objevSkveleMisto #SMFinPro #mojeInvestice #SkvelaRada